GALERIA ZDJĘĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


Wykład w Książnicy Kopernikańskiej filia nr 16 w Toruniu ul. Raszei. Ochotniczki Ewa i Memilia na wykładzie profilaktyka raka piersi.