GALERIA ZDJĘĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


"Jubilatka Listopadowa".
TORUŃSKIE AMAZONKI pamiętają o swoich Jubilatkach. Odśpiewano sto lat i symboliczny kwiatek. Jubilatką była Władzia Dyl.