GALERIA ZDJĘĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


Forum Edukacji Zdrowotnej dla Liderek Amazonek


W dniach 08 – 12 kwietnia 2019 roku w Poznaniu odbyło się Forum Edukacji Zdrowotnej dla Liderek Amazonek, połączone z posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego FSA za rok 2018, w którym udział wzięły przedstawicielki Zarządu naszego Stowarzyszenia – Hania i Sylwia.

Program Forum obejmował warsztaty psychologiczne prowadzone przez Katarzynę Cieślak i Martę Zagozdę oraz wykłady, których tematyka dotyczyła wszechstronnej, wielospecjalistycznej pomocy osobom chorym na nowotwory. Z uczestniczkami szkolenia swoją wiedzą podzielili się:
• prof. Maria Litwiniuk – Leczenie zaawansowanego raka piersi;
• dr Beata Adamczyk Chirurgia w Breast Center Unit;
• dr Janusz Doś – Rehabilitacja w Breast Center Unit;
• dr Dariusz Godlewski – Nowości w profilaktyce nowotworów;
• Marek Kustosz – Profilaktyka jako najważniejszy oręż przeciw rakowi piersi;
• Dorota Szwałek – Profilaktyka wtórna – doświadczenie „screening up”;
• Klaudia Antkiewicz – Dyskretna pomoc w życiu codziennym;
• dr Anna Paczkowska – Zaburzenia statyki narządów płciowych oraz przygotowanie do operacji ginekologicznej;
• Konrad Mężyński – Stres i radzenie sobie z nim. Rola spokoju, ciszy i oddechu, motywacja do działań, zdrowie fizyczne i psychiczne.

Zajęcia uprzyjemnił występ znakomitego chóru męskiego ARION z Poznania.