GALERIA ZDJĘĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


W siedzibie Toruńskiego Stowarzyszenia Amazonek odbyło się Walne Zebranie.


Podziękowałyśmy poprzedniemu zarządowi, Nowy Zarząd otrzymał absolutorium.