PRASA PISAŁA NA TEMAT
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"