SKŁAD ZARZĄDU
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


PREZES - Bożena Błaszkiewicz

WICEPREZES - Teresa Żerkowska

SKARBNIK - Irena Jarząbek

SEKRETARZ - Grażyna Krauze

CZŁONKOWIE - Hanna Wiśniewska, Czesława Murawska, Elżbieta Romejko-Szubryczyńska