SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I INNE DOKUMENTY
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


Rok 2017
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Toruńskiego Stowarzyszenia "AMAZONKI" w 2016 roku
  Oferta konkursowa - II Konkurs 2017


Rok 2016
  UMOWA o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi"
  Prośba o refundację kosztów
  Uzupełnienie do pisma z 22 VII 2016 r.
  Odpowiedź na pismo z 22 VII 2016 r.
  Informacja o dofinansowaniu
  Porozumienie
  Informacja z wyjazdu na pielgrzymkę


Rok 2011
  Sprawozdanie finansowe z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011


Rok 2010
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2010