HISTORIA
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


RYS HISTORYCZNY
W 1992 roku powołany został Toruński Oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, a jego prezesem powołano dr Edwarda Krajewskiego. W działalności Komitetu uwzględniono również wspieranie organizacyjne i finansowe klubu "Amazonki". Pan dr Edward Krajewski - chirurg onkolog Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w Toruniu z udziałem dr n. wf. Krystyny A. Mika- kierownika Zakładu Rehabilitacji i Centrum Onkologii w Warszawie zainicjował powstanie klubu kobiet po mastektomii.Pionierkami, które rozpoczęły działalność klubu w Toruniu było siedem Amazonek, które na pierwszym spotkaniu w dniu 24 kwietnia 1992 r. wybrały spośród siebie liderkę do spraw organizacji klubu "Amazonki" - Elżbietę Malcer. Rozdzielone zostały również inne zadania do wykonania przez poszczególne osoby uczestniczące w spotkaniu. Wspólnymi siłami, przy pomocy wielu ludzi dobrej woli - klub rozpoczął i prowadził działalność zgodną z programem Międzynarodowej Organizacji Recovery "Dąż do Sprawności" na czele z liderką - Elżbietą Malcer wieloletnią aktywną animatorką ruchu amazońskiego. Po trzech latach aktywnej działalności inspirującej do działania różne jednostki organizacyjne na rzecz walki z rakiem, władze miasta Torunia w ramach PATRONATU ustanowiły w 1995 roku KWICIEŃ - Toruńskim Miesiącem Walki z Rakiem z żonkilem kwiatem symbolem Życia i Nadziei. Elżbieta Malcer była przez 18 lat przewodniczącą Toruńskiego Klubu "Amazonki". Przez dwie kadencje była w-ce Przewodniczącą Federacji, która od początku miała siedzibę w Warszawie. Obecnie siedziba Federacji mieści się w Poznaniu.


REJESTRACJA STOWARZYSZENIA
Prace przygotowawcze do przekształcenia działającego przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka Klubu "Amazonki" w samodzielne, posiadające osobowość prawną Stowarzyszenie wykonał zespół zwany zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach- Komitetem Założycielskim, któremu przewodniczyła Elżbieta Malcer. Pierwsze Walne Zebranie odbyło się dnia 27 października 2008 roku, na którym został wybrany pierwszy Zarząd Toruńskiego Stowarzyszenia "Amazonki". Na Walnym Zebraniu długoletnia przewodnicząca Elżbieta Malcer została honorową przewodniczącą. Po rocznej działalności na Walnym Zebraniu wybrano nowy skład Zarządu.