SKŁAD ZARZĄDU
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


PREZES - Hanna Marczewska

WICEPREZES - Sylwia Konieczna Tajchman

SKARBNIK - Irena Jarząbek

SEKRETARZ - Grażyna Klonowska

CZŁONKOWIE - Małgorzata Pociżnicka, Ewa Lipińska, Hanna Wiśniewska

KOMISJA REWIZYJNA - Przewodnicząca: Anna Brzozowska, Barbara Olech, Alicja Winiarska

em