SKŁAD ZARZĄDU
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


PREZES - Ola Kubacka-Duńczyk

WICEPREZES - Joanna Jacek

SKARBNIK - Irena Jarząbek

SEKRETARZ - Ewa Munnik

CZŁONKOWIE - Barbara Olech, Hanna Kowalewska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Elżbieta Drożdżewska

Członkowie: Bogumiła Błażejewska, Irena Kozicka

em em