DZIAŁALNOŚĆ
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


DZIAŁALNOŚĆ
Toruńskie Stowarzyszenie "AMAZONKI" jest ruchem:

NASZYM CELEM jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi

FORMY DZIAŁALNOŚCI: