SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I INNE DOKUMENTY
TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA "AMAZONKI"


Rok 2021
  Bilans za rok 2020 w PDF
  Rachunek zyskow i strat za 2020 rok w PDF
  Sprawozdanie za 2020 rok zlozone do Narodowego Instytutu Wolnosci w PDF
  Sprawozdanie za rok 2020 w PDF


Rok 2020
  Sprawozdanie za 2019 rok w MS Word
  Sprawozdanie do NIW za 2019 rok w PDF


Rok 2019
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Toruńskiego Stowarzyszenia "AMAZONKI" w 2018 roku


Rok 2018
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Toruńskiego Stowarzyszenia "AMAZONKI" w 2017 roku


Rok 2017
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Toruńskiego Stowarzyszenia "AMAZONKI" w 2016 roku


Rok 2011
  Sprawozdanie finansowe z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2011


Rok 2010
  Sprawozdanie merytoryczne z działalności TS "AMAZONKI" za rok 2010